Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 13/02/2014

Các mức hỗ trợ:          1264 – 1274 – 1283

Các mức kháng cự:     1305 – 1312 – 1325

Giá hiện tại:                            1289.32

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1283 USD/oz với mục tiêu 1305 – 1312 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1283 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1274  & 1264 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon