Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 12/08/2013

Các mức hỗ trợ:          1297 – 1305 – 1315

Các mức kháng cự:     1339 – 1345 – 1349

Giá hiện tại:                            1329.4

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1315 USD/oz với mục tiêu 1339 – 1345 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1315 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1305  & 1297 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon