Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 12/04/2013

Các mức hỗ trợ:          1525 – 1540 – 1549

Các mức kháng cự:     1568 – 1576 – 1583

Giá hiện tại:                            1562.45

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1568 USD/oz với mục tiêu 1549 – 1540 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1568 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1576 & 1583 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon