Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 12/03/2014

Các mức hỗ trợ:          1319 – 1330 – 1337

Các mức kháng cự:     1362 – 1374 – 1388

Giá hiện tại:                            1357

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1337 USD/oz với mục tiêu 1362 – 1374 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1337 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1330  & 1319 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon