Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 11/12/2013

Các mức hỗ trợ:          1212 – 1226 – 1242

Các mức kháng cự:     1279 – 1294 – 1305

Giá hiện tại:                            1239.76

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1242 USD/oz với mục tiêu 1279 – 1294 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1242 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1226  & 1212 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon