Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 11/10/2013

Các mức hỗ trợ:          1256 – 1267 – 1277

Các mức kháng cự:     1302 – 1309 – 1316

Giá hiện tại:                            1292.53

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1302 USD/oz với mục tiêu 1277 – 1267 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1302 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1309  & 1316 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx       

Image
icon
iconicon