Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 11/09/2013

Các mức hỗ trợ:          1335 – 1347 – 1356

Các mức kháng cự:     1371 – 1379 – 1393

Giá hiện tại:                            1366.1

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1371 USD/oz với mục tiêu 1356 – 1347 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1371 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1379  & 1393 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx       

Image
icon
iconicon