Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 11/07/2013

Các mức hỗ trợ:          1208 – 1228 – 1247

Các mức kháng cự:     1300 – 1327 – 1363

Giá hiện tại:                            1289.61

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1247 USD/oz với mục tiêu 1300 – 1327 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1247 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1228  & 1208 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon