Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 11/06/2013

Các mức hỗ trợ:          1338 – 1354 – 1376

Các mức kháng cự:     1406 – 1423 – 1445

Giá hiện tại:                            1383

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1406 USD/oz với mục tiêu 1376 – 1354 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1406 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1423  & 1445 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon