Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 11/04/2014

Các mức hỗ trợ:          1281 – 1295 – 1306

Các mức kháng cự:     1333 – 1342 – 1350

Giá hiện tại:                            1320

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1306 USD/oz với mục tiêu 1333 – 1342 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1306 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1295  & 1281 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon