Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 11/04/2013

Các mức hỗ trợ:          1525 – 1540 – 1549

Các mức kháng cự:     1575 – 1583 – 1591

Giá hiện tại:                            1559.8

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1575 USD/oz với mục tiêu 1549 – 1540 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1575 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1583 & 1591 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon