Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 11/02/2014

Các mức hỗ trợ:          1247 – 1258 – 1265

Các mức kháng cự:     1294 – 1305 – 1312

Giá hiện tại:                            1283.7

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1265 USD/oz với mục tiêu 1294 – 1305 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1265 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1258 & 1247 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon