Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 10/07/2013

Các mức hỗ trợ:          1208 – 1218 – 1232

Các mức kháng cự:     1267 – 1277 – 1290

Giá hiện tại:                            1246

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1232 USD/oz với mục tiêu 1267 – 1277 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1232 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1218  & 1208 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon