Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 10/04/2014

Các mức hỗ trợ:          1277 – 1281 – 1288

Các mức kháng cự:     1316 – 1320 – 1333

Giá hiện tại:                            1301

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1288 USD/oz với mục tiêu 1316 – 1320 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1288 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1281  & 1277 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon