Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 10/04/2013

Các mức hỗ trợ:          1560 – 1567 – 1576

Các mức kháng cự:     1591 – 1603 – 1608

Giá hiện tại:                            1586.7

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1576 USD/oz với mục tiêu 1591 – 1603 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1576 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1567  & 1560 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon