Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 10/03/2014

Các mức hỗ trợ:          1297 – 1308 – 1319

Các mức kháng cự:     1353 – 1362 – 1374

Giá hiện tại:                            1333

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1353 USD/oz với mục tiêu 1319 – 1308 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1353 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1362  & 1374 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx 

Image
icon
iconicon