Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 10/02/2014

Các mức hỗ trợ:          1238 – 1247 – 1254

Các mức kháng cự:     1274 – 1279 – 1294

Giá hiện tại:                            1268

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1254 USD/oz với mục tiêu 1274 – 1279 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1254 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1247  & 1238 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon