Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 09/10/2013

Các mức hỗ trợ:          1302 – 1308 – 1315

Các mức kháng cự:     1330 – 1337 – 1343

Giá hiện tại:                            1317.7

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1315 USD/oz với mục tiêu 1330 – 1337 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1315 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1308  & 1302 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon