Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 09/09/2013

Các mức hỗ trợ:          1347 – 1358 – 1371

Các mức kháng cự:     1399 – 1416 – 1430

Giá hiện tại:                            1388.3

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1371 USD/oz với mục tiêu 1399 – 1416 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1371 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1358  & 1347 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon