Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 09/08/2013

Các mức hỗ trợ:          1273 – 1288 – 1296

Các mức kháng cự:     1320 – 1328 – 1339

Giá hiện tại:                            1310.8

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1296 USD/oz với mục tiêu 1320 – 1328 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1296 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1288  & 1273 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon