Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 09/05/2013

Các mức hỗ trợ:          1441 – 1450 – 1463

Các mức kháng cự:     1478 – 1488 – 1507

Giá hiện tại:                            1472.2

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1463 USD/oz với mục tiêu 1478 – 1488 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1463 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1450  & 1441 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon