Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 09/04/2013

Các mức hỗ trợ:          1556 – 1562 – 1567

Các mức kháng cự:     1583 – 1589 – 1600

Giá hiện tại:                            1574.72

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1567 USD/oz với mục tiêu 1583 – 1589 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1567 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1562  & 1556 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon