Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 08/10/2013

Các mức hỗ trợ:          1277 – 1293 – 1308

Các mức kháng cự:     1337 – 1343 – 1358

Giá hiện tại:                            1324.81

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1308 USD/oz với mục tiêu 1337 – 1343 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1308 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1293  & 1277 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon