Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 08/08/2013

Các mức hỗ trợ:          1266 – 1273 – 1282

Các mức kháng cự:     1307 – 1320 – 1330

Giá hiện tại:                            1293.6

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1282 USD/oz với mục tiêu 1307 – 1320 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1282 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1273  & 1266 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon