Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 08/07/2013

Các mức hỗ trợ:          1180 – 1187 – 1208

Các mức kháng cự:     1245 – 1259 – 1267

Giá hiện tại:                            1220.9

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1245 USD/oz với mục tiêu 1208 – 1187 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1245 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1259  & 1267 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon