Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 08/05/2014

Các mức hỗ trợ:          1238 – 1254 – 1273

Các mức kháng cự:     1315 – 1331 – 1342

Giá hiện tại:                            1290

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1315 USD/oz với mục tiêu 1273 – 1254 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1315 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1331 & 1342 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx       

Image
icon
iconicon