Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 08/05/2013

Các mức hỗ trợ:          1404 – 1423 – 1441

Các mức kháng cự:     1466 – 1488 – 1507

Giá hiện tại:                            1454.22

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1466 USD/oz với mục tiêu 1441 – 1423 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1466 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1488  & 1507 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon