Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 08/04/2013

Các mức hỗ trợ:          1549 – 1555 – 1560

Các mức kháng cự:     1584 – 1589 – 1600

Giá hiện tại:                            1576.8

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1560 USD/oz với mục tiêu 1584 – 1589 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1560 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1555  & 1549 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon