Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 08/02/2013

Các mức hỗ trợ:          1643.00 – 1652.00 – 1663.00                                                     

Các mức kháng cự:     1684.00 – 1695.00 – 1698.00

Giá hiện tại:                            1672.05

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1684.00 USD/oz với mục tiêu 1663.00 – 1652.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1684.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1695.00 - 1698.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon