Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 08/01/2014

Các mức hỗ trợ:          1187 – 1204 – 1215

Các mức kháng cự:     1236 – 1245 – 1252

Giá hiện tại:                            1226.7

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1236 USD/oz với mục tiêu 1215 – 1204 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1236 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1245  & 1252 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx       

Image
icon
iconicon