Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 07/11/2013

Các mức hỗ trợ:          1275 – 1290 – 1303

Các mức kháng cự:     1328 – 1337 – 1348

Giá hiện tại:                            1318.7

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1328 USD/oz với mục tiêu 1303 – 1290 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1328 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1337  & 1348 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx       

Image
icon
iconicon