Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 07/06/2013

Các mức hỗ trợ:          1354 – 1374 – 1394

Các mức kháng cự:     1423 – 1445 – 1468

Giá hiện tại:                            1407.1

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1394 USD/oz với mục tiêu 1423 – 1445 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1394 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1374  & 1354 USD/oz.

 

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon