Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 07/05/2014

Các mức hỗ trợ:          1254 – 1273 – 1291

Các mức kháng cự:     1331 – 1342 – 1350

Giá hiện tại:                            1312

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1291 USD/oz với mục tiêu 1331 – 1342 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1291 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1273  & 1254 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon