Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 07/05/2013

Các mức hỗ trợ:          1404 – 1423 – 1441

Các mức kháng cự:     1488 – 1507 – 1540

Giá hiện tại:                            1465.2

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1488 USD/oz với mục tiêu 1441 – 1423 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1488 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1507  & 1540 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon