Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 07/02/2013

Các mức hỗ trợ:          1643.00 – 1652.00 – 1661.00                                                   

Các mức kháng cự:     1684.00 – 1695.00 – 1700.00

Giá hiện tại:                            1678.12

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1661.00 USD/oz với mục tiêu 1684.00 – 1695.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1661.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1652.00 - 1643.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon