Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 06/08/2013

Các mức hỗ trợ:          1244 – 1266 – 1283

Các mức kháng cự:     1320 – 1339 – 1349

Giá hiện tại:                            1294

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1283 USD/oz với mục tiêu 1320 – 1339 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1283 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1266  & 1244 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon