Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 06/05/2013

Các mức hỗ trợ:          1418 – 1441 – 1463

Các mức kháng cự:     1486 – 1491 – 1507

Giá hiện tại:                            1476.2

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1463 USD/oz với mục tiêu 1486 – 1491 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1463 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1441  & 1418 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon