Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 06/02/2014

Các mức hỗ trợ:          1226 – 1238 – 1247

Các mức kháng cự:     1274 – 1279 – 1294

Giá hiện tại:                            1257.2

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1247 USD/oz với mục tiêu 1274 – 1279 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1247 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1238  & 1226 USD/oz.

 

Lược dịch theo Dailyfx

 

Image
icon
iconicon