Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 06/01/2014

Các mức hỗ trợ:          1204 – 1215 – 1226

Các mức kháng cự:     1252 – 1267 – 1276

Giá hiện tại:                            1242.3

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1226 USD/oz với mục tiêu 1252 – 1267 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1226 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1215  & 1204 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon