Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 05/12/2013

Các mức hỗ trợ:          1194 – 1212 – 1224

Các mức kháng cự:     1258 – 1279 – 1294

Giá hiện tại:                            1239.76

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1224 USD/oz với mục tiêu 1258 – 1279 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1224 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1212  & 1194 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon