Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 05/08/2013

Các mức hỗ trợ:          1244 – 1266 – 1283

Các mức kháng cự:     1339 – 1349 – 1360

Giá hiện tại:                            1316.9

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1283 USD/oz với mục tiêu 1339 – 1349 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1283 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1266  & 1244 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon