Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 05/05/2014

Các mức hỗ trợ:          1238 – 1254 – 1273

Các mức kháng cự:     1313 – 1331 – 1342

Giá hiện tại:                            1307

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1273 USD/oz với mục tiêu 1313 – 1331 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1273 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1254  & 1238 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon