Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 04/09/2013

Các mức hỗ trợ:          1374 – 1385 – 1398

Các mức kháng cự:     1423 – 1434 – 1445

Giá hiện tại:                            1411.36

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1398 USD/oz với mục tiêu 1423 – 1434 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1398 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1385  & 1374 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon