Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 04/09/2013

Các mức hỗ trợ:          1354 – 1369 – 1374

Các mức kháng cự:     1368 – 1374 – 1385

Giá hiện tại:                            1388.06

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1405 USD/oz với mục tiêu 1374 – 1369 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1405 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1416  & 1423 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx       

Image
icon
iconicon