Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 04/09/2013

Các mức hỗ trợ:          1334 – 1347 – 1353

Các mức kháng cự:     1385 – 1399 – 1416

Giá hiện tại:                            1371.1

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1385 USD/oz với mục tiêu 1353 – 1347 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1385 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1399  & 1416 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx       

Image
icon
iconicon