Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 04/06/2013

Các mức hỗ trợ:          1354 – 1374 – 1390

Các mức kháng cự:     1422 – 1445 – 1475

Giá hiện tại:                            1411.57

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1390 USD/oz với mục tiêu 1422 – 1445 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1390 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1374  & 1354 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon