Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 04/04/2014

Các mức hỗ trợ:          1265 – 1272 – 1277

Các mức kháng cự:     1294 – 1299 – 1305

Giá hiện tại:                            1387

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1277 USD/oz với mục tiêu 1294 – 1299 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1277 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1272  & 1265 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon