Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 04/02/2013

Các mức hỗ trợ:          1643 – 1652 – 1660

Các mức kháng cự:     1684 – 1695 – 1700

Giá hiện tại:                            1671.4

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1660 USD/oz với mục tiêu 1684 – 1695 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1660 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1652 & 1643 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon