Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 03/10/2013

Các mức hỗ trợ:          1277 – 1283 – 1296

Các mức kháng cự:     1323 – 1337 – 1343

Giá hiện tại:                            1310.95

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1296 USD/oz với mục tiêu 1323 – 1337 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1296 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1283  & 1277 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon