Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 03/09/2013

Các mức hỗ trợ:          1398 – 1405 – 1411

Các mức kháng cự:     1368 – 1374 – 1385

Giá hiện tại:                            1392

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1398 USD/oz với mục tiêu 1385 – 1374 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1398 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1405  & 1411 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx       

Image
icon
iconicon